با پستر کریس

اطلاعات جریان شفا زنده خدمات شفا

شفا جریان زنده خدمات شفا با کشیش کریس یک برنامه آنلاین خاص طراحی شده توسط روح القدس به شفا الهی را به هر کسی که نیاز به شفا برای بدن خود است.این برنامه قرار است از ۱۲ تا ۱۴ مارس ۲۰۲۱ برگزار شود.

برای حضور در این برنامه، با مهربانی در حال حاضر ثبت نام کنید.

اطلاعات